4.09.22. Ekskursijas Ķengaragā

Biedrība “Cits Ķengarags” svētdien, 2022.g.4.septembrī aicina apmeklēt pirmo pasākumu no projekta “Ekskursijas un mijiedarbība” Ķengaraga Promenādē. Pasākuma ietvaros notiks vairākas aktivitātes:

12:00-14:00 Ekskursija “Izzinoša pastaiga pa Ķengaragu”. Vada novadpētnieks J.Milovanovs un vēsturniece I.Grandāne. 

14:00-14:30 Ķīniešu Lauvu dejas šovs. Aktivitāte ģimenēm +  lauvu pastaiga publikā ar iespēju pakontaktēties un pafotografēties.

15:00-17:00 Ķengaraga artefaktu medības. Interaktīvā ekskursija. Vada arhitekte A.Beitane

Dienas garumā: sporta aktivitātes bērniem un pieaugušajiem no “Rīgas u-šu un austrumcīņu sporta centra”.

Tiekamies Ķengaraga promenādē pie vides objekta “Velosipēds” (pie Maskavas 260/7). Read more “4.09.22. Ekskursijas Ķengaragā”

Sporta spēles Lucavsalā

Rīgas u-šu un kung-fu sporta skola aicina visus uz bezmaksas pasākumu, kas notiks 20. augustā no pl. 10:00 līdz pl. 17:00 Lucavsalā!

🌼👍🏆❤️🌹🌟🌈🏃🏻‍♀️🏃🏼
Pilsētas dienu ietvaros un ar Rīgas Domes atbalstu tiek organizētas SPORTA SPĒLES, kurās var piedalīties ikviens.

🪅🎁🎈🪆🧸🥇🥈🥉💫
Uzvarētāji saņems neaizmirstamas balvas, un visi dalībnieki būs jautrā noskaņojumā!

Talka un iedzīvotāju tikšanās 22.01.2022

Biedrība “Cits Ķengarags” aicina piedalīties talkā, kas notiks 22.janvārī.

Talkā sakopsim piegulošo rajonu ap sociālo namu Aglonas ielā un BJC “Daugmale” apkārtnē.

Tikšanās laiks: 10:00 (pie ēkas Aglonas ielā 35k-2)

Pasākumu plāns:

 • 10:00 talka
 • 12:00 iedzīvotāju tikšanās u diskusijas

Tel.uzziņām +371 29332484

Talka 18.12.2021.

Biedrība “Cits Ķengarags” aicina piedalīties talkā, kas notiks 18.decembrī.

Talkā vāksim atkritumus un tīrīsim sniegu no ietvēm. Piegulošs rajons – sociālo namu Aglonas ielā apkārtne un BJC Daugmale.

Tikšanās laiks: 12:00 (pie ēkas Aglonas ielā 35k-2)

Tel.uzziņām +371 29332484

Eiropas Sporta nedēļa 2021

Biedrība “Cits Ķengarags” informē, ka Latvijas sporta u-šu federācija piedāvā bezmaksas nodarbības vairākos novirzienos bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem un senioriem Eiropas Sporta nedēļas 2021 ietvaros! Norises vieta: Aglonas iela 35 k-2, Rīga (Rīgas u-šu un austrumcīnu sporta centras hallē). Pieteikšanās un informācija pa tālr. 27771060

Read more “Eiropas Sporta nedēļa 2021”

Rīgas teritorijas plānojuma (2021-2030) pilnveidošana: jautājumi/tēmas apspriešanai

Rīgas teritorijas plānojums ir dokuments, kas nosaka zemes izmantošanas politiku pilsētā. Jaunā teritorijas plānojuma pilnveidošanas procesā atkārtoti plānots izvērtēt 2019. gadā publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus. Plānojuma pilnveidi veiks Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. To iecerēts paveikt 2021. gadā.
Biedrības “Cits Ķengarags” pārstāvji 2021.g. martā piedalīsies sarunu ciklā, kur ar Rīgas Domes Attīstības departamentu apspriedīs šādus jautājumus (nospiediet, lai redzētu saturu):

(1) Neizpratne par funckionālo zonējumu mikrorajonā “Ķengarags-2A”.
Lūdzam paskaidrot, kāpēc šajā mikrorajonā, kurā pārsvarā ir daudzstāvu apbūve DzD1 (kā citām Ķengaraga daļām), tika noteikta “Jauktas centra darījumu (JC2)” zona un kā tas ietekmēs šī rajona attīstību?

(2) Lokālplānojums “Rail Baltica” trasei
Iedzīvotājiem nav skaidrības, kā norisināsies lokālplānojuma izstrāde Rail Baltica trasei. Projektā ir iezīmēta tikai lokalplanojuma teritorija, tomēr iedzīvotājiem ir vēlme piedalīties Rail Baltica risinājumu apspriešanā, ka arī kā šī trase ietekmēs transporta un pasažieru plūsmu nākotnē un kā tā būs saistīta ar Ķengaraga infrastruktūru kopumā:

(3) Ceļu tīkla attīstība Ķengaragā, izbūvējot tuneļus zem dzelzceļa.

Vēlamies iekļaut RTP2030 šādus lokālus infrastruktūras uzlabojumus, kas atslogotu transporta plūsmu Dienvidu tilta trasēs un estakādēs:

 1. Tunelis starp T/C Akropole un T/C Ozols (Mazo Rencēnu ielu)
 2. Tunelis starp Rušānu un Rencēnu ielu
 3. Tunelis Krustpils ielā esošās pārbrauktuves vietā
(4) Glūdas un Rancāna ielas. Neizpratne par Adresācijas projekta ietekmētajiem namiem starp Maskavas ielu un Daugavu.

Adresācijas projekta ietvaros tika mainītas adreses dažādiem namiem, kas saņēma Glūdas un Rancāna ielu nosaukumus. Biedrības locekļi vērš uzmanību, ka Ķengaraga-I apbūves projekts ir sevišķi veidots arhitektūras ansamblis, kas sastāv no 7 vienveidīgajām sekcijām, katram kvartālam tika piešķirts savs numurs (252, 254, 256, 258, 260, 266, 268) un vienveidīgā korpusu sistēma.

Šī sistēma dara par iespējamu ērti orientēties iekškvartalu sistēmā un tiek uzskatīts, ka veicos pāradresāciju, dažas ēkas tagad “izkrīt” no sistēmas – runa ir par Glūdas un J.Rancāna ielu namiem. Līdz ar to, biedrības priekšlikums ir sekojošs:

 1. Atstāt kā tādas esošas ielu sarkanās līnijas Glūdas un Rancāna ielām;
 2. Atjaunot agrāk esošo sistēmu ar kvartālu numuriem un korpusiem, kas tika mainīti adresācijas projekta ietvaros.
(5) Biedrība vēlas piedāvāt savu Rīgas ātrā dzelzceļa shēmu un koncepciju

Vai šāds priekšlikums būtu iekļaujams RTP2030?

(6) Biedrības “Cits Ķengarags” iesaiste RTP2030 realizācijas monitoringā.
 1. Biedrības locekļi vēlas zināt, kā Pašvaldība komunicēs ar vietējām biedrībām attiecība uz RTP2030 un, savukārt,  ko biedrība var darīt lietas labā, esot kā starpnieks start iedzīvotājiem un Pašvaldību. Runa ir par RTP2030 koncepcijas 2.1 “Teritorijas plānojuma atbilstība Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai “, it īpaši apakšpunktiem:
  2.1.4 –  ar modernu, uz klientiem orientētu pārvaldi;
  2.1.8 – ar vitālām apkaimēm un saglabātu kultūrainavu
 2. Kāds ir RTP2030 ierosinājumu iesniegumu termiņš un vai jaunie priekšlikumi tiks pieņemti?
(7) Pašvaldībai piederošo teritoriju attīstība.

Biedrība jau iepriekš izmantojusi iespējas piedalīties konkursos, ko rīko Rīgas Dome. Attiecībā uz RTP2030, saskatas iespēju vienu no tiem projektiem iekļaut RTP2030 kontekstā.
Saskaņā ar RTIAN 17.pielikumu (https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2019/03/RTP/TIAN_20190305_1434.pdf) ierosinām iekļaut Maskavas/Prūšu stūrī esošo skvēru iekļaut 17.pielikumā esošajam sarakstam kā “vienīgā atļautā izmantošana ir labiekārtota publiskā ārtelpa” zona.

Jautājums arī par citām pašvaldībai piederošajām teritorijām, kur biedrība vēlas piedāvāt savus risinājumus, tādus, kā “Aviācijas iela 15”, Suņu pastaigas laukumi un citi. Vai šie risinājumi būtu apspriežami RTP2030 ietvaros?

(8) Apkaimju robežu grozīšana.

Vai RTP2030 kompetencē ir apkaimju robežu grozīšana? Daži biedības locekļi uzskata, ka vairāki apgabali būtu iekļaujami Ķengaraga teritorijā, jo tie tieši saistās tieši ar Ķengaraga apbūvi dažādos laika posmos, tādi, ka:
(1) Krasta masīvs; (2) Dārzciema daļa starp Lubānas, Piedrujas un Slāvu ielām; (3) Škirotavas daļa Mazā Rencēnu ielas apkārtne; (4) Rumbulas daļa – Mazjumpravas muižas apkārtne.

Lūdzu citus jautājumus un priekšlikumus sūtīt uz epastu citskengarags@gmail.com līdz 28.02.2021.

27.augustā aicinām iedzīvotājus uz tikšanos ar Rīgas Austrumu izpilddirekcijas vadītāju Dmitriju Pavlovu

Biedrība Cits Ķengarags aicina apkaimes iedzīvotājus šī gada 27.augustā plkst. 19:00 Aglonas ielā 35-k2, Rīgā (USHU sporta kluba telpās) uz tikšanos ar Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektoru Dmitriju Pavlovu.

Tikšanās mērķis – apzināt iedzīvotājiem sasāpējušos jautājumus, tos izdiskutēt un kopīgiem spēkiem uzlabot dzīves kvalitāti Ķengaraga apkaimē.

Šī ir lieliska iespēja uzdot izpilddirekcijas vadītājam jums interesējošos jautājumus un saņemt izsmeļošas atbildes.

Visi laipni aicināti! Uz drīzu tikšanos!

Cieņā,
Biedrība Cits Ķengarags

Brīvprātīgo kustība #Paliecmājās aicina atsaukties!

Brīvprātīgo kustība #Paliecmājās aicina atsaukties! Akūti trūkst palīgu Ķengaragā!
Kas vēlas brīvprātīgi un droši palīdzēt, piemēram:
– aiziet uz veikalu,
– izvest suni
– iznest miskasti.

Šobrīd esam novērojuši tendenci, ka Ķengaragā cilvēkiem visvairāk ir vajadzīga palīdzība, bet brīvprātīgie šajā apkaimē ir ļoti kūtri.
Sīkāk ar platformas darbu un drošības vadlīnijām var iepazīties https://paliec-majas.lv/

Informācijas saites:

https://www.facebook.com/groups/661487034599519/ – #paliecmājās brīvprātīgo palīdzības kustība (Facebook grupa)
https://www.facebook.com/palidzibaskustiba – Facebook mājaslapa
https://paliec-majas.lv/ – oficiālā majaslapa

Kontakttālrunis: 25661991

Lai kļūtu par brīvprātīgo, reģistrējies šeit: https://paliec-majas.lv/priecajamies-ka-esi-piekritis-klut-par-brivpratigo/
Ja zini kādu, kurš varētu palīdzēt, atzīmē komentāros!

Arī biedrība “Cits Ķengarags” atbalsta kustību un ir gatava būt par lokālo koordinācijas centru.
E-pasts saziņai: citskengarags@gmail.com

2020.gada līdzdalīgās budžetēšanas projekts Ķengaragā!

Cien.draugi!

Apkaimes biedrība “Cits Ķengarags” līdz 3. aprīlim iesniegs projektu konkursam “Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžeta plānošanas projektu konkurss”, ko rīko Rīgas dome. Kopumā Rīgas domē mēs varam iesniegt 3 projektus par maksimālo kopējo summu 100 000 eiro.

Sporta laukuma projekts, kuru mēs iesniedzām 2019. gadā (vairāk informācijas skatīt šeit), saņēma finansējumu 55 000 eiro apmērā, taču saistībā ar to mēs saņēmām daudz kritikas.
Lai situācija, iesniedzot projektu vēlreiz arī šogad, neatkārtotos, lūdzam jūs ierasties uz publisko sapulci ceturtdien, 12. martā, plkst. 19:30 un pastāstīt, ko, jūsuprāt, par šo naudu var izdarīt Ķengaragā. Tikšanās un apriešanās notiks sporta skolas telpās Aglonas ielā 35/2 (bijušais klubs “Lāpa”).

Lūdzu, nepalaidiet garām iespēju ietekmēt mūsu teritorijas attīstību!

Tiem no jums, kuri nevarēs apmeklēt sapulci paredzētajā laikā, lūdzu, sūtiet savus priekšlikumus pa e-pastu: citskengarags@gmail.com līdz 22.03.2020.