Jānis Geduševs

Latvijas U-šu un Kungfu federācijas priekšsēdētājs.

Līdz šim profesionālās darba gaitas ir saistītas ar valsts iekšējo drošību, ieņemot atbildīgus amatus Valsts Prezidenta drošības dienestā un 11 gadus vadot Rīgas Pašvaldības policiju. Šobrīd Drošības un risku vadības nodaļas direktors SIA “Rīgas Satiksme” un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka ārštata padomnieks.

Par sevi Jānis Geduševs saka sekojošo:

“Mans profesionālais virziens un līdz šim iegūtā pieredze ir tieši drošības jomā, kas sevī ietver kā valsts iekšējo drošību kopumā, tā arī katru iedzīvotāju personīgi tā ikdienas gaitās (piemēram, rūpes vienam par otru, atbildīga rīcība sastopoties ar neierastām vai bīstamām situācijām ikdienā, savas apkaimes pārzināšana un iedzīvotāju iesaiste tās attīstībā, bērnu drošs ceļs uz skolu, kā arī katras personas fiziskā un garīgā veselība).

Es ticu teicienam “Veselā miesā vesels gars”, tādēļ arī pats personīgi ik dienu nodarbojos ar sportu un aicinu uz veselīga dzīvesveida piekopšanu arī savus līdzcilvēkus, kolēģus un draugus. Es aktīvi darbojos, lai nodrošinātu daudzveidīgu fizisko aktivitāšu pieejamību Rīdziniekiem, jo uzskatu, ka šis aspekts ir cieši saistīts arī ar sabiedrības veselības, attīstības un drošības faktoru valstī kopumā.”